​Værkstedslinjer

Værkstedsskolen har fire forskellige værkstedslinjer, som de unge under STU-forløbet alle gennemfører. Der er ofte behov for og lyst til at den enkelte unge bruger op til et år på én linje, men kun et halvt år på andre, hvilket betyder at STU’en typisk færdiggøres på 3 år. Der gives et samlet bevis for den unges gennemførelse af et værkstedslinjeforløb, herunder en udtalelse om elevens forløb og udbytte.

Metalværksted

På metalværkstedet arbejdes der med mange forskellige arbejdsopgaver, hvorunder de unge har mulighed for at opøve færdigheder i brugen af forskellige maskiner og værktøjer.

Der kan erhverves forskellige kursusbeviser, bl.a. indenfor svejsning, brug af forskelligt værktøj, reparation af motorer, brug af vinkelsliber, skærebrænder, motorsav og metaldrejebænk m.m.

De unge kommer i linjens forløb vidt omkring og lærer derigennem bl.a. materialekendskab, håndslibning, arbejde med tegning og mål, motorpleje, almen vedligeholdelse o.a.

Undervisningen er udpræget praktisk orienteret, og metoden er mesterlæreprincippet med sidemandsoplæring. De unge vejledes, trænes og støttes såvel individuelt som i grupper, hvor der også er fokus på udvikling og vedligeholdelse af samarbejdsevner, hvormed der opstår læring på flere planer.

Der er fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, hvilket de unge øves og trænes i at iagttage og tage medansvar for. Hvert halvår har vi en arbejdsmiljøuge, som indebærer både undervisning, møder og praksisløsning af opgaver.

Vi har pt. 3 heste som de unge kan lære at omgås, pleje og ride på. Desuden vil der være opgaver som udmugning, tjek af hestefolden, udstyrspleje m.m. og der gives ride undervisning individuelt eller på hold.

Metalværkstedet har desuden ansvar for pleje og vedligehold af Værkstedsskolens ATV’ere, som de unge har mulighed for at benytte på hhv. vores egen ATV jordbane og gokartbane i Grindsted.

Træværksted

Træværkstedet rummer mulighed for arbejde med mange spændende materialer og projekter, foruden mulighederne for at opøve færdigheder i brugen af forskellige maskiner og værktøjer.

Undervisningen og træningen sker bl.a. i brug af drejebænk, håndtering af forskellige maskiner, design og konstruktioner i træ, reparationer, arbejde efter mål og tegninger, kreativudfoldelse, produktion af egne møbler, materialekendskab, læderarbejde, sten og smykker m.m.

De unge kan erhverve kursusbeviser i bl.a. brugen af drejebænk, læderarbejde, brugen af forskellige håndværktøjer og maskiner, arbejde efter tegning og mål o.a.

Undervisningen er udpræget praktisk orienteret og metoden er mesterlæreprincippet med sidemandsoplæring. Ligesom på Metalværkstedslinjen undervises og trænes der såvel individuelt som i mindre grupper, hvormed der skabes læring på flere planer.​

Der er et tilsvarende fokus og tilsvarende indsatser iht. arbejdsmiljø, som der er på metalværkstedslinjen.

Til træværkstedet er knyttet udeopgaver, som bl.a. består i at forskønne og vedligeholde de grønne områder. Heri indgår kørsel med plænetraktor, hækkeklipning, træfældning, græsslåning o.a.

Træværkstedet har desuden ansvar for pleje og vedligehold af Værkstedsskolens gokarts, som hyppigt bruges til kørsel på gokartbane i Grindsted.

Naturlinje

Værkstedsskolen er i gang med at etablere en naturlinje hvor fokus er; den gode naturoplevelse, øget selvværd og selvtillid, positivt samvær eleverne iblandt, sanseintegration, kendskab til egen krop, indsigt i sammenhængen mellem trivsel, kost og velvære samt inspiration til fritidsaktiviteter.

Oplevelsespædagogik er det bærende element og der arbejdes med relationer og samarbejde under aktiviteterne. Der vil være en mangfoldighed af forskellige aktiviteter tilpasset årstiderne og i forskellige naturtyper. Eleverne vil således opleve en sammenhæng mellem aktivitet og naturtype i f.eks. en samarbejdskontekst. Vi profiterer på linjen af at være beliggende ved Vejle Ådal som byder på mange muligheder. Madlavning i form af primitiv madlavning indgår ofte med fokus på sund og ernæringsrigtig kost, herunder jord til bord-principper.

Køkken- og servicelinje

I køkken- og servicelinjen indgår dels opgaver iht. kost, planlægning, indkøb, madlavning, servering, hygiejne og lignende - og dels opgaver iht. rengøring, vedligeholdelse, affaldssortering m.m.

De unge introduceres til begreber om sund kost, dennes betydning og muligheder m.m. De kan erhverve kurser i hygiejne, lave egne opskriftsbøger, fejre højtider og mærkedage, lære om traditionel kost, årstidskost, naturkost osv. Desuden stilles der krav til og udførelse af køkkenrengøring, fødevarehåndtering, simple opgaver som affaldshåndtering, maling og småreparationer, blomsterpasning, urtehavedyrkning o.a.

Undervisningen/deltagelsen er udpræget praktisk orienteret og foregår via sidemandsoplæring og gruppeaktiviteter m.m. Der er et tilsvarende fokus og tilsvarende indsatser iht. arbejdsmiljø som på metal- og træværkstedslinjerne.

Til køkkenværkstedet er knyttet produktion samt servering af formiddagskaffe og en mindre frokost flere af ugens dage, hvilket sikrer at de unge lærer at planlægge og lave forskellige, små og sunde måltider under forløbet.

Kreativt værksted - et supplement

Værkstedsskolens kreative værksted rummer mulighed for at arbejde med kunst, dekoration, reparation og andre projekter af kreativ art. Faciliteterne benyttes jævnligt af værkstedslinjerne, men også af de unge individuelt, både i dag- og aftentimer. Det er ofte i det kreative værksted at bl.a. de unges træ- og metalproduktioner, som sælges ved skolens årlige julemarked for de unges pårørende, får den sidste finish/dekorering, men der er rig mulighed for at sysle med hobbys, løse forskellige opgave eller foretage sig andet til privat brug.​

Kontakt os på:
Tlf.: 75 86 54 05

Mail.: info@vaerkstedsskolen.dk​​