Pedel og serviceholdet på Værkstedsskolen

​På pedel- og serviceholdet arbejder vi med at få kendskab til reparationer og vedligeholdelse af forskellig slags. Eleverne øver sig i at tilegne sig forskellige færdigheder inden for håndværk og servicefunktioner.

Undervisningen er udpræget praktisk orienteret og metoden tager afsæt i sidemandsoplæring.

ET VÆRKSTED FOR DIG, SOM KAN LIDE AT ARBEJDE I NATUREN  OG SOM ER NYSGERRIG PÅ AT LÆRE "AT GØRE TING SELV".

Eleverne har sammen med værkstedslederen ansvaret for at vedligeholde og passe alle bygninger og grønne områder.

I perioder samarbejdes der med andre håndværkere i forbindelse med større byggerier m.m.

På pedel- serviceholdet er det muligt at lære følgende:

 • Reparationer af forskellige karakterer
 • Ophængning af lamper, billeder og løse ledninger
 • Malerarbejde
 • Vedligeholdelse af udendørsområder m.m.
 • Havetraktorkursus
 • Beskæring
 • Pasning ag grønne områder
 • Træfældning
 • Klipning af hæk
 • Materialekendskab
 • Affaldssortering

​Undervisningen følger årets gang og veksler mellem store og små opgaver.

Eleverne kan få kursusbevis på pedel- og serviceholdet

På Pedelholdet er det muligt at tage kursusbevis inden for følgende områder:

 • Kursusbevis i brugen af havetraktor
 • Kursusbevis i brugen af motorsav
 • Kursusbevis i brugen af hækkeklipper
 • Kursusbevis i brugen af forskelligt håndværktøj

Få information om vores pedel- og servicehold

Hvis du/I mangler information om pedel- og serviceholdet, kan vi altid kontaktes på e-mail for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk

I er også velkomne til at ringe til Værkstedsskolens daglige forstander, Peter Jensen, på telefon 75 86 54 05.