Vores forskellige værksteder

På opholdsstedet Værkstedsskolen i Rugsted kan vi tilbyde de unge erhvervserfaring inden for 5 forskellige områder:

​På hvert hold arbejder 4-5 elever sammen med en værkstedsleder. Fælles for alle værkstederne er at give den unge mulighed for at opleve succes gennem forskellige praktiske tiltag.

Den unge lærer blandt andet om regler og vilkår på en arbejdsplads, som for eksempel at møde til tiden, udholdenhed, sociale kompetencer, ansvar med mere.

Arbejdsprøvning på egne værksteder og i praktikker

På vores værksteder øver eleven sig på at tilegne sig færdigheder samt at få kendskab til forskellige arbejdsopgaver og arbejdsgange.

Efterhånden som evner og færdigheder udvikles, målrettes arbejdsområdet mod bestemte og realistiske tiltag, hvori et eventuelt praktikophold af forskellig varighed hos lokale virksomheder kan tilbydes. 

Eleverne arbejder generelt på at få skabt et realistisk selvbillede erhvervsmæssigt, hvor der er plads til at undre sig, både i forhold til såvel svage som stærke sider og sætte nye mål.

Værkstederne laver, i samarbejde, forskellige temauger på tværs af holdene. Temaugerne har til formål at give den unge en god fællesoplevelse, hvor den unges kompetencer bliver en vigtig del af fællesskabet.

De unge bliver blandt andet afklaret i forhold til:

  • Hvad er jeg god til med mine hænder?
  • Hvad kan jeg bruge det jeg har lært til?
  • Kan jeg mon lære noget mere?
  • Er mine drømme realistiske?
  • Kan jeg få et godt liv med det jeg kan?

Hvis du/I vil vide mere om vores værksteder kan vi kontaktes på telefon 75 86 54 05 eller for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk

Afklaring af potentiale for uddannelse og beskæftigelse