STU-uddannelse for unge​

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en skræddersyet ungdomsuddannelse, der retter sig mod unge med særlige behov. Det er unge, der ikke kan følge et traditionelt og ordinært uddannelsesforløb, blandt andet fordi de har boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder. Vi tilbyder en STU-uddannelse til unge med særlige behov fra blandt andet Vejle, Kolding, Fredericia og omegn.

Formålet med STU-uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt - og eventuelt til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

STU-uddannelsen er meget individuel i forhold til den enkelte elevs niveau og evne. Uddannelsen tager desuden afsæt i den handleplan, som eleven har udarbejdet i samarbejde med sin STU-vejleder.

Mulige fokuspunkter/arbejdspunkter:

 • Støtte til administration, økonomi, e-boks og handle på post
 • Støtte til kost, indkøb, madlavning, madpakke og hygiejen
 • Støtte til kontakt og samvær
 • Støtte til forældrekontakt
 • Behov for at vende stort og småt i hverdagen
 • Tage initiativ til at holde ved sunde kontakter/venskaber
 • Øve i at passe på sig selv - lytte egne og andres grænser
 • Fokus på bæredygtige relationer
 • Støtte til medicinhåndtering

 • Støtte til botræning
 • Udvikle systemer som kan gøre hverdagen overskuelig
 • Struktur og genkendelighed
 • Støtte til personlig pleje og omsorg - gode vaner
 • Støtte til beskæftigelse
 • Støtte til fritidsinteresser
 • Støtte til at benytte offentligt transport.

Kontakt os og hør mere om vores STU-uddannelse

Kontakt os på telefon 75 86 54 05 eller for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk