Vores værdier og målsætning

​På Værkstedsskolen i Rugsted, tæt på Vejle, stræber vi efter at arbejde ud fra et humanistisk menneskesyn. Vi arbejder gennem rammer, relation og respons på at være en tryg base, der kan skabe grobund for en konstruktiv udvikling.

Det er vigtigt at kunne begå sig i livet og lære at have respekt for andre, men også for sig selv. Social træning og interaktion fylder rigtig meget i vores hverdag - og vi arbejder løbende med, at den enkelte elev skaber netværk og plejer de sunde relationer.

Værkstedsskolen arbejder gennem en dialogbaseret og anerkendende tilgang på, at eleven skal få et realistisk selvbillede i forhold til ressourcer og svagheder - og derigennem sætte realistiske mål for sig selv.

Primær pædagog tilknyttet hver elev

Alle vores elever har en primær pædagog, som de har samarbejdssamtaler med hver uge. Der arbejdes løbende med elevens planche (ud fra "de mange intelligenser"), hvor der ud fra samtale og billedmateriale sættes fokus på elevens succeser.

Planchen er et fælles arbejdsredskab som alle ansatte benytter sammen med eleven. Eleven fremlægger planchen sammen med primærpædagog til statusmødet. Til statusmødet deltager forældre, sagsbehandler, UU-vejleder, jobkonsulent, primærpædagog, værkstedsleder samt leder eller souschef.

Derudover udarbejdes der en statusrapport hvert år, hvor sagsbehandleren i samarbejde med eleven kan vurdere om han/hun fortsat er velplaceret og om handleplanen indfries. Vi overholder desuden de gældende tilsyn i forhold til STU - uddannelse.

Kontakt Værkstedsskolen

Vi er til rådighed for dig på telefon 75 86 54 05.
​for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk