Personale hos Værkstedsskolen

Værkstedsskolen i Rugsted vægter en høj faglig profil og en professionel tilgang til arbejdet. Vi har et kompetent, stabilt og professionelt personale, der ønsker at skabe et dynamisk og motiverende udviklingssted for de unge.

Personalet består af pædagoger, værkstedsledere med en håndværksmæssig uddannelse, familieterapeuter, NADA terapeuter, NLP terapeuter, vikarer og administrerende personale.

Personalegruppen modtager løbende supervision i individuelle sager af ekstern psykolog - Cand. Psych. Jane Bager​.

Løbende efteruddannelse for hele personalet

Personalegruppen har i en årrække modtaget undervisning af en ekstern underviser inden for de pædagogiske metoder, som Værkstedsskolen benytter.

Ud over de pædagogiske metoder, bliver personalet undervist i en grundlæggende, solid viden inden for det socialpædagogiske og psykiatriske område.

Ud fra de fælles pædagogiske metoder samt handleplaner udformer personalegruppen de enkelte behandlingsplaner for den unge.

Kontakt os gerne på telefonen 75 86 54 05 eller for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk