Faglig tilgang på Værkstedsskolen

På Værkstedsskolen i Rugsted ved Vejle anvender vi en række faglige tilgange i en kombination. Blandt andet har vi en kognitiv tilgang, hvor vi anvender kognitiv terapi som metode.

Den kognitive terapi er valgt på den baggrund, at vores adfærd og følelser i høj grad bestemmes af, hvorledes vi strukturerer verden ved hjælp af antagelser og tænkning.

Gennem kognitiv terapi lærer vi de unge at identificere destruktive handle- og tankemønstre, som vi stræber efter at erstatte gennem terapien med mere konstruktive og realistiske handlemønstre, følelser og tanker.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang og jeg-støttende samtaler

Den anderkendende tilgang, den miljøterapeutiske tilgang samt de jeg-støttende samtaler anvender vi fordi de har en god effekt på de elever, som kan bruge samtalen som pædagogisk redskab. Her handler det om, at de er realistiske i forhold til deres egne ønsker og muligheder.

Metoden bliver omsat til praksis ved at samtalen støtter den unge til at skitsere de fordele, konsekvenser, ulemper samt alternative forslag i forhold til den unges muligheder og ønsker.

Grundlæggende handler jeg-støttende samtaler om at de unge får sat kropssprog, stemning og ord på sine følelser. Størstedelen af vores elever har ikke lært at sætte ord på deres følelser, og tror måske heller ikke på, at andre forstår deres følelser. Det kan de jeg-støttende samtaler hjælpe med.

Den værdsættende samtale

Med værdsættende samtaler tilrettelægger vi individuelle behandlinger til hver enkelte elev. Det er vigtigt for os, at der bliver sikret en ligeværdig og tryg dialog i en anerkendende og værdsættende tilgang over for alle vores elever. På den måde kan vi fokusere på, hvad der virker, hvad der går godt og hvad der fremadrettet skal handles på.

Det giver os mere overskud til at snakke om udfordringer med de unge i en positiv kontekst, hvor fokus er på positive, nødvendige, konstruktive og konkrete forandringer.​​

Rammer - Relation - Respons

Modellen, Den værdsættende samtale, er inddelt i to trin hvor vi først afklarer hvilken positition, den unge har i forhold til det valgte emne. Derefter tager samtalen om det valgte emne udgangspunkt i den værdsættende tankegang.

Vi anvender denne metode i vores daglige arbejde med den unge. Den bliver blandt andet brugt til forældresamtaler, behandlingsmøder og ugesamtaler. Her har vi fokus på den unges problemstillinger og de fokuspunkter, som den unge arbejder ud fra.

Aggression Replacement Training (ART)

Formålet med Aggression Replacement Training er at undervise de unge i den psykiske lidelse/psykiske reaktioner og forskellige lidelser, som for eksempel udløst af somatiske sygdom.

Det gør vi med det formål at forebygge tilbagefald, forhindre selvmordstanker, gøre det lettere for eleverne at få hverdagen til at hænge sammen samt at reducere indlæggelser.

Gennem undervisning og samtaler med eleverne lærer de at forholde sig til deres nuværende situation samt hvordan de kan forklare deres situation og sygdom til andre.

Få mere information om vores faglige tilgange og metoder

Kontakt gerne Værkstedsskolens daglige forstander Peter Jensen, hvis I har brug for mere information om vores faglige metoder og tilgange på telefon 

75 86 54 05. I er også velkomne til at sende en e-mail: for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk