HVEM ER VÆRKSTEDSSKOLEN?

​​Værkstedsskolen i Rugsted er en selvejende socialpædagogisk døgninstitution, oprettet i henhold til servicelovens § 66 stk.5, § 107, §103 samt tilbud om STU-uddannelse, i Vejle Kommune. Opholdsstedet er desuden godkendt til 4 eksterne dagtilbudspladser på Værkstedsskolen jf. §103.

Værkstedsskolen er et specialiseret uddannelsestilbud, en 3-årig STU, der er målrettet unge med særlige behov. Vi har særlig fokus på social færdighedstræning af de unge.

Vi modtager unge mellem 16 og 23 år og målgruppen er unge med sociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer samt lettere udviklingshæmmede.

Flere af eleverne har en eller flere af følgende diagnoser:

 • Adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer
 • ADHD og ADD
 • Unge med kontaktforstyrrelser samt lettere udviklingshæmmede
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Dobbeltdiagnoser
 • Angst/depression
 • Asperger
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Autisme spektrum forstyrrelser
 • Epilepsi
 • Ikke personfarlig kriminalitet

Værkstedsskolens døgnfunktion er fysisk placeret på skolen, men der er altid mulighed for tilkald fra udslusningshusene 24 timer i døgnet.

Et helhedsorienteret arbejde hos Værkstedsskolen

​Værkstedsskolen lægger vægt på et helhedsorienteret arbejde med udgangspunkt i personlig og social træning, botræning samt arbejds- og erhvervsafklaring. Vi arbejder med struktur og forudsigelighed i hverdagen.

Den unges udvikling, herunder deres sociale færdigheder, bliver kontinuerligt udfordret ved skifte til forskellige boformer, hvor der lægges mere og mere ansvar over til den unge.

​​

Erhvervsmæssigt bliver der ligeledes arbejdet med individuelle krav, så den unges evner også her udfordres bedst muligt. Der kan desuden tilbydes skoleundervisning, som målrettes den enkelte elevs niveau.​

​Pædagogik hos Værkstedsskolen

​Vores pædagogik tager udgangspunkt i den unges kompetencer og ressourcer. Den unge arbejder via plancher med forskellige intelligenser på at få et realistisk, men positivt selvbillede, hvor succeserne fylder mere end fiaskoerne. Målet er at flytte energi fra forsvar til lyst og læring.

Vi tror på, at man vokser af:

 • At få nye kompetencer - selvtillid
 • At tro på, at jeg er noget værd - selvværd
 • At få bevidsthed om, hvad jeg kan og hvem jeg er - hvad er mine muligheder og begrænsninger - realistisk selvbillede.

På skolen arbejder vi kontinuerligt med 6 ugers observationsperiode til evaluering og justering af den enkelte elevs handleplan/behandlingsplan. 

Der udarbejdes ligeledes løbende statusbeskrivelser og værkstedsbeskrivelser, som ifølge aftale fremsendes til sagsbehandlere med videre.

Få en rundvisning på skolen

​Vi er altid interesserede i at give en rundvisning på skolen, hvor der er mulighed for at spørge ind til de forskellige tiltag, pædagogik eller andet.

Henvendelse angående pladser eller rundvisning bedes rettes til Værkstedsskolens daglige forstander Peter Jensen på telefon 75 86 54 05.