Socialpædagogisk opholdssted for unge

Værkstedsskolen i Vejle er et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 16 til 23 år, som har særlige behov og/eller diagnoser, og som har behov for aflastning. Vores bosted tager blandt andet imod unge fra Kolding, Fredericia og omegn.

Vi lægger særligt vægt på et helhedsorienteret arbejde med udgangspunkt i social/personlig træning, botræning og erhvervsafklaring på vores opholdssted for unge.

Det helhedsorienterede arbejde tager desuden udgangspunkt i en lyttende, rummelig og anerkende tilgang over for vores elever. Det er nemlig vigtigt for os, at vi lever op til de unges mål og forventninger.

Et socialpædagogisk opholdssted med fokus på selvstændighed

Som elev på vores værkstedsskole vil du opleve, at vi arbejder for at få dine succeser i fokus. Med jeg-støttende samtaler og et fokus på deltagelse i fællesskabet, samfundet og social ansvarlighed er målet, at vores elever opnår selvstændighed og livskvalitet i egen bolig.

Vi tilbyder desuden mulighed for en STU-uddannelse på eget socialpædagogisk opholdssted.

Vi har samarbejde med sagsbehandlere og jobkonsulenter, hvor vi løbende arbejder med den enkelte elevs udvikling gennem telefon-, opfølgnings- og statusmøder.

Vores arbejde som socialpædagogisk opholdssted

Vores pædagogiske arbejde kommer til udtryk i vores personales interesse for den enkelte elevs situation og deres nærvær over for eleverne. På vores botilbud for unge udarbejder vi mål ud fra den enkelte elevs behov og kunnen, hvor vi inddrager både forældre og elev.

På den måde sikrer vi, at hver enkelt elev får ejerskab over og vil sin udvikling, samt at der er et netværk omkring eleven, som støtter op om denne.

Kontakt os for yderligere information

Hvis du mangler yderligere information omkring et socialpædagogisk opholdssted som vores, er du mere end velkommen til at ringe på telefon 75 86 54 05 eller for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk