Social færdighedstræning af vores elever

Med udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn fylder interaktionen med vores elever meget i vores hverdag og i forbindelse med social færdighedstræning. Vi arbejder løbende på at hjælpe den enkelte elev med at skabe netværk og pleje sunde relationer.

Vores primære kernekompetencer er samarbejde, udvikling og kommunikation. Gennem blandt andet ugentlige samtaler med eleverne bekræfter vi dem i, at de har kompetencer som kan udvikles og blive bedre.

Dermed stræber vi gennem social færdighedstræning efter at udvikle elevernes selvstændighed, give dem indsigt, forskellige handlemuligheder, motivation og bevidstgørelse af at kunne ændre uhensigtsmæssig adfærd samt give dem nye sociale færdigheder.

Social træning med kognitiv behandling

Hos Værkstedsskolen i Vejle tager vores social færdighedstræning af elever fra blandt andet Fredericia og Kolding udgangspunkt i kognitiv behandling.

Dette betyder, at vi anvender en viden om, hvordan vi strukturer verden ved hjælp af tanker og antagelser, for derigennem at ændre destruktive tanker til konstruktive tanker og handlinger.

Derudover bygger en del af vores arbejde på psykoedukation, som omhandler læren om psykisk lidelse.

Det giver os et fundament for at kunne forstå og kende de faktorer og symptomer, som udløser de lidelser, vores elever døjer med. Den viden er særlig brugbar i forbindelse med social færdighedstræning af alle vores elever.

Herudover lægger vi især vægt på:

  • Teambuilding
  • At eleverne lærer at forstå sig selv – før de kan forstå andre
  • Problemløsning
  • Forældresamarbejde
  • At eleverne har mulighed for terapi.

Få mere information om social færdighedstræning hos os

Vil du gerne have en rundvisning på skolen, eller mangler du information om social færdighedstræning hos os, skal du være velkommen til at kontakte os enten på telefon 75 86 54 05 eller for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk

Hjælp og støtte døgnet rundt​