Information til sagsbehandler

​På Værkstedsskolen i Rugsted nær Vejle arbejder vi ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor vi især har fokus på den anerkendende dialog og jeg-støttende samtaler som redskab til udvikling af de unge.

Fokus på uddannelse og beskæftigelse

​På Værkstedsskolen er det desuden vigtigt for os, at de unge har en aktiv fritid. Dette udspiller sig blandt andet gennem de mange fritidsaktiviteter, som de unge kan vælge imellem samt de forskellige værksteder de unge kan gå på.

Boformer på Værkstedsskolen

Værkstedsskolen er inddelt i fire forskellige boformer. Hvor den enkelte elev bor henne, afhænger af hvor langt den enkelte elev er nået i sin udvikling.​

De fire forskellige boformer på Værkstedsskolen er:

Vores samarbejde med sagsbehandlere

Vi har løbende kontakt med sagsbehandlere via informationsmøder, opfølgningsmøder, halvårsmøder, afklaringsmøder og statusmøder mm. 

Vi udarbejder desuden værkstedsbeskrivelser, halvårsbeskrivelser og statusrapporter, hvor sagsbehandlerne i samarbejde med den unge vurderer, om hun/han stadig er velplaceret og om hvorvidt handleplanen indfries.

Du kan læse meget mere om os på tilbudsportalen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 86 54 05 eller for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk