Ressourceforløb til udvikling af arbejdsevnen​

I et ressourceforløb, som varer et til fem år, får unge med særlige behov en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen.

Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Et ressourceforløb vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Forløbet på vores opholdssted vil foregå i tæt samarbejde med jobcentret, UU-vejleder, EGU-vejledere og praktiksteder i blandt andet Vejle, Kolding, Fredericia og omegn.​

Hvad indeholder et ressourceforløb?

Et ressourceforløb kan blandt andet indeholde følgende forløb, men tilrettelægges altid ud fra en konkret vurdering af den enkelte og dennes behov:

  • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
  • Rådgivning og støtte fra psykolog eller terapeut
  • Kurser i at håndtere for eksempel stress eller angst
  • Aktivitetstilbud på værksteder
  • Støtte- og kontaktperson
  • Hjælp til boligproblemer
  • Behandling af misbrug
  • Mentorstøtte
  • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
  • Motion og sund kost.

Kontakt os for yderligere information

Ønsker du at høre mere om et ressourceforløb, eller har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 86 54 05 eller for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk