Forældre og elev

På Opholdsstedet Værkstedsskolen i Rugsted nær Vejle er det vigtigt, at vi har et godt samarbejde og en løbende dialog med forældrene til de unge.

Derfor har vi som udgangspunkt valgt at have løbende telefonisk kontakt med forældre, værge eller plejefamilie.

​Hvis de unge ønsker, at der er mindre eller mere telefonisk kontakt, indretter vi os efter dette. 

Forældrearrangementer

​Julemarkedet afholdes i November, hvor elevernes værker sælges og overskuddet går til vores sponsorbarn i Mali.

Sommerfesten afholdes i august og er en rigtig dejlig dag, hvor der hygges med en lækker sommermenu og laves forskellig underholdning.​

Hvordan bliver jeg elev?

Du er altid velkommen til at kontakte Opholdsstedet  Værkstedsskolen i Rugsted for et besøg med rundvisning sammen med din UU-vejleder, forældre eller sagsbehandler.

​I samråd med dine forældre, UU-vejleder og sagsbehandler kan der evt aftales en uges praktik, hvor du kan finde ud af, om Værkstedsskolen er det rigtige uddannelsessted for dig. Du kan også blive indskrevet direkte uden praktik.

I praktikugen, som er gratis, vil du få mulighed for at få indblik i vores hverdag og weekender. Du får mulighed for at afprøve forskellige færdigheder på vores værksteder, og kommer på besøg i de forskellige boformer.

Elever og personale er altid klar til at give dig en god oplevelse, hvor venskaber er i fokus. 

Vi optager elever hele året. En forudsætning for, at eleven kan indskrives er, at der foreligger en godkendelse fra henvisningskommunen og en underskrevet indskrivningskontrakt.

​​Hvis I mangler mere information om vores samarbejde og dialog med forældrene kan vi kontaktes på telefon 75 86 54 05 eller for almen kontakt: Info@vaerkstedsskolen.dk

Henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger: Sikker@vaerkstedsskolen.dk

Hjælp og støtte døgnet rundt​