​Boformer

​Skolen

Skolen er det første bofællesskab, den unge flytter ind i. Her bor 8 unge på enkeltværelser, med fælles bad og toiletter foruden opholdsstue, spisestue, multirum, billard- og musikrum m.m. Der er også udendørs arealer med boldbane, terrasser, læskure, plantageareal o.a.

De unge har mulighed for pædagogisk støtte i dagtimerne og der er fast pædagogisk støtte i eftermiddags- og aftentimerne. Der er sovende nattevagt på Skolen, så det er nemt at få kontakt, hvis der er brug for det - og kan i særlige tilfælde tilse den enkelte unge om natten.

På Skolen er de fleste unge optaget af at falde til, lære andre at kende, se lidt fremad og blive opmærksom på egne behov, stærke og mindre stærke sider osv. Den unge danner relation til sin kontaktpædagog og begynder samarbejdet om de første fokus og mål i den sociale handleplan. Den unge introduceres til arbejdet med planche, støttes i personlig hygiejne, dagsrytme, dagtilbud/uddannelse, fritid og sociale relationer m.m.​

​Huset

Huset ligger for sig selv i Skolens baghave, og her bor der 4 unge, alle på enkeltværelser med fælles bad/toilet, køkken, vaskerum, spisestue og opholdsstue m.m. Der er for de unge i Huset jævnligt mulighed for at gøre brug af visse fællesfaciliteter på Skolen, herunder fællesspisning, fælles arrangementer o.a., men den overordnede hensigt er at Huset danner rammen om de unges dagligliv.

I Huset er der fast pædagogisk støtte til stede i de unges fritid og de tidlige aftentimer. Den sovende nattevagt på Skolen kan telefonisk kontaktes/tilkaldes ved behov, den fysiske afstand er meget kort.

De unge, som flytter i Huset, er faldet til på Værkstedsskolen, har typisk fået en god hverdagsrytme, arbejder med fokus og mål for opholdet og er godt igang med beskæftigelse/uddannelse. De har et ønske om en mere selvstændig hverdag og kan begynde at tage ansvar for rengøring, tøjvask, hygiejne, egen økonomi, kost/sundhed, indkøb, sociale relationer/fællesskaber, indkøb o.a.

Gården

Omkring 3 km. fra Skolen/Huset ligger Gården, som rummer værksteder, udearealer, dyrehold og maskinpark m.m. På Gården er der også et bofællesskab, hvor 4 unge har enkeltværelser med fælles bad og toilet, foruden opholdsstue, spisestue, køkken, vaskerum o.a. I dagtimerne er der værkstedsledere, som er tilgængelige for kontakt og støtte; om eftermiddagen og i de tidlige aftentimer er der fast pædagogisk støtte til stede. Ved behov kan den sovende nattevagt på Skolen kontaktes/tilkaldes telefonisk.

​​

De unge, som bor på Gården, har efter opholdet i Husets bofællesskab udviklet en selvstændighed og stabilitet i eget hverdagsliv, som gør at de kan tage yderligere ansvar for, og løse, de fleste daglige opgaver i husholdningen og trives socialt, men fortsat har behov for en vis støtte, især mht. personlig udvikling, nære relationer m.m.. De fleste unge på Gården er ved at have gennemført deres STU eller beskæftigelse/aktivitetstilbud, og skal i praktik, uddannelsesforløb med støtte eller lignende. Ved afslutningen af opholdet på Gården kan den unge gives udslusning, overgangsstøtte/efterværn.

Kontakt os på tlf.; 75 86 54 05

Eller på mail.: info@vaerkstedsskolen.dk