​Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens paragraf 104

Hos Opholdsstedet Værkstedsskolen i Rugsted tilbyder vi et aktivitets- og samværstilbud med fokus på uddannelse og beskæftigelse. Vi er godkendt til forløb efter STU-lovgivningen, Servicelovens paragraf 103 og paragraf 104 samt LAB-lovens paragraf 32. Tilbud om beskæftigelse og undervisning kan også gives til eksterne borgere fra for eksempel Fredericia, Vejle, Kolding eller omegn.

Vi kan dokumentere den unges udvikling via vores fagsystem, og vi udarbejder løbende statusrapporter til visiterende sagsbehandler. Vi udarbejder værkstedsbeskrivelser og afrapporterer i de relevante STU-systemer.

Vi har løbende kontakt med sagsbehandlere via informationsmøder, opfølgningsmøder, afklaringsmøder og statusmøder, og vi har i vores samarbejde et stort fokus på, at sagsbehandlere, jobkonsulenter og STU-vejledere sammen med den unge får det bedste grundlag for at vurdere udbytte i forhold til handleplan og fremtid.

Servicelovens paragraf 104

Under paragraf 104 i Serviceloven fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et aktivitets- og samværstilbud til personer med en væsentlig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller til personer med særlige sociale udfordringer for at kunne opretholde eller forbedre livsvilkårene eller de personlige færdigheder.​

Vores takstpriser ud fra boform

Vi har forskellige priser alt afhængigt af, hvilken boform der ønskes. Vi tilbyder derfor følgende:

  • Takstbetaling for bodel på boform Skolen: 39.958 kr.
  • ​Takstbetaling for bodel på boform Huset: 37.688 kr.
  • ​Takstbetaling for bodel på boform Gården: 30.896 kr.
  • ​Takstbetaling for bodel på boform Bøgelund: 15.458 kr.
  • ​Takst for STU: 19.667 kr.
  • ​Takst for paragraf 104-tilbud: 19.667 kr.
  • Takst for ekstra/særlige støttetimer: Hhv. 251, 285 og 320 kr. afhængigt af intensitetsgraden.

Kontakt os og hør mere om vores aktivitets- og samværstilbud

Ønsker du at høre mere om vores aktivitets- og samværstilbud, eller har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at tage kontakt til os. Du kan enten ringe til os på telefon 75 86 54 05, eller du kan skrive til vores e-mail info@vaerkstedsskolen.dk, hvis det passer dig bedre. Så hører du fra os hurtigst muligt.​