Døgninstitution for unge med særlige behov

På vores døgninstitution Opholdsstedet Værkstedsskolen i Vejle tilbyder vi en 3-årig STU-uddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge med behov for aflastning i alderen 16-23 år. Værkstedsskolen er en socialpædagogisk døgninstitution i trygge rammer, og vi tager blandt andet imod unge fra Fredericia, Kolding og omegn.

Formålet med STU-uddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt - og eventuelt til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Opholdsstedet Værkstedsskolen i Rugsted er en selvejende døgninstitution oprettet i henhold til servicelovens §66 stk. 5 samt §107 tilbud i Vejle Kommune. Målsætningen på vores døgninstitution for anbragte unge er at skabe trivsel for den enkelte elev samt at udvikle et forpligtende fællesskab.

Vores anbragte unge elever skal have mulighed for at finde tid og ro til eftertænksomhed, men skal på andre områder være med til at yde et bidrag til styrkelse af venskabsbånd og fælles oplevelser.

Vores fokus og målsætning

Vores primære fokus og målsætning er at kunne skabe en grobund for konstruktiv udvikling til vores unge gennem et humanistisk menneskesyn. Det er yderst vigtigt, at vores elever føler sig trygge, når de bor på vores døgninstitution og bosted - og løbende oplever at der frigives energi fra forsvar til udvikling.

Der er døgnvagt på vores opholdssted, således der altid vil være en medarbejder til stede, hvis der skulle opstå problemer, eller hvis en elev har brug for en at snakke med - døgnvagten dækker alle huse.

Arbejdet med rammer, relation og respons

Gennem et løbende arbejde med rammer, relation og respons stræber vi efter at lære de unge, at:

  • Begå sig i livet
  • Udvikle personlige kompetencer
  • Skabe et sundt netværk
  • Udvikle faglige kompetencer
  • Botræning
  • Få et aktivt fritidsliv - sund kost.

Derudover arbejder vi på vores døgninstitution ud fra individuelle handlingsplaner til hver enkelt anbragt elev, som vi løbende følger op på.

Forskellige boformer på vores døgninstitution

Eleverne udfordres individuelt på vores døgninstitution i de forskellige boformer. Vi har fire bygninger til rådighed til beboelse, hvor vi har valgt at inddele bygningerne i forskellige boformer. Disse boformer er:

Eleverne bor på deres egne værelser her på vores døgninstitution og har desuden selv stor indflydelse på hvordan værelserne og husene skal indrettes.

Vi stræber efter at skabe hyggelige og familielignende hjem for de aflastede unge. Det sker ved at elevernes egne værker fra de forskellige værksteder, blandt andet brugskunst og malerier, udsmykker de forskellige huse.

Vi har fokus på uddannelse og beskæftigelse

På vores døgninstitution og bosted for aflastede unge har vi en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor vi har et særligt fokus på uddannelse eller beskæftigelse til hver enkelt elev i løbet af dagtimerne.

På Værkstedsskolen i Rugsted har vi desuden et tæt samarbejde med både en UU-vejleder, sagsbehandlere og jobkonsulenter i forhold til vores elevers indsatsområder.

Kontakt os og hør mere om vores døgninstitution i dag

Har du spørgsmål vedrørende vores døgninstitution, kan du kontakte Værkstedsskolens forstander, Peter Jensen, på telefon 75 86 54 05 eller 

For almen kontakt, forespørgsler o.lign:
Info@vaerkstedsskolen.dk
For henvendelser/kontakt indeholdende personfølsomme oplysninger:
Sikker@vaerkstedsskolen.dk