SOCIALPÆDAGOGISK DØGNINSTITUTION TIL UNGE MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE

​Søger du en døgninstitution med skoletilbud?

Opholdsstedet Værkstedsskolen i Rugsted er en selvejende socialpædagogisk døgninstitution, som har eksisteret siden 1988. Den ligger i naturskønne omgivelser en smule sydvest for Vejle, og derfor har vi unge fra både Vejle, Kolding, Fredericia og omegnene boende.

De fysiske rammer er hjemlige og indbydende, fordelt på 3 matrikler i et mindre lokalområde, og består hovedsageligt af beboelse, værksteder, aktivitetsbygninger, administration og en del grønne udearealer.

Hvem er Værkstedsskolens typiske beboere?

Vi tilbyder ophold og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til unge i alderen 16-25 år, med særlige behov for aflastning, støtte, udvikling og læring i fællesskaber med andre unge, som har tilsvarende behov.

De unge på vores opholdssted kommer fra hele landet og har forskellige baggrunde, men fælles for dem er, at livet har budt på vanskeligheder, udfordringer og afsavn, som bl.a. har gjort at skolegang/uddannelse er gået i stå eller sat på pause. Værkstedsskolen giver unge i sådanne livssituationer mulighed for at få særlig støtte, hjælp og mod på at komme videre, og/eller inspiration til nye veje og personlig udvikling.

Til disse formål tilbydes, udover selve opholdet og STU, særlig støtte/hjælp, undervisning, aktiviteter og samvær samt særforanstaltninger til unge, som overvejer STU og/eller har brug for en støttende, afklarende, inspirerende og aktivitetspræget periode i deres liv.

Socialpædagogisk døgninstitution med skønne omgivelser

De landlige omgivelser med megen skøn natur giver fantastiske muligheder for udeliv, naturoplevelser, ridning/dyrepasning, motion og jagt/fiskeri m.m., men skolens vifte af tilbud omfatter også mange indendørsaktiviteter af både kreativ, afslappende, sundhedsfremmende og praktisk art, samt forskellige former for håndværks- og værkstedsarbejde.

​Oplandet og nærliggende Vejle byder på gode muligheder for sport og fritidsaktiviteter, udflugter og ture, indkøb, biograf/teater m.m., foruden supplerende skole-/uddannelsestilbud.

​Som en socialpædagogisk døgninstitution støtter Værkstedsskolen, at de unge har et selvstændigt fritidsliv, men arrangerer også med jævne mellemrum udflugter, fester og pårørendearrangementer i samarbejde med de unge, ligesom der årligt er to fælles ferieture i ud- og indland.

På Værkstedsskolen er der ansat pædagoger og lærere med special- og socialpædagogisk erfaring, håndværkere, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, bogholder m.m.

​For os er det vigtigt, at samarbejdet med den unge om dennes trivsel, udvikling, ophold og uddannelse/beskæftigelse m.m. sker med høj respekt for den unges situation, ønsker og behov. 

Dette betyder, at den unge inddrages i alle spørgsmål og beslutninger, som er alderssvarende og vigtige for den unge selv, hvilket giver personligt styrkende erfaringer om at have indflydelse, tage ansvar og skabe trivsel i egen tilværelse.

Bosted med fællesskaber og personlighed

Værkstedsskolens boformer består af bofællesskaber, hvoraf den største har plads til 8 unge, mens der er plads til 4 og 6 på de to øvrige.

​Værkstedsskolen har følgende boformer:​

  • Skolen
  • Huset
  • Gården​

​Den enkelte unge påbegynder typisk sit ophold på Skolen, hvor den daglige støtte er intensiv, for siden at flytte til Huset, hvor den unge kan prøve sig af med lidt mere selvhjulpenhed og ansvar. Senere i forløbet vil den unge kunne flytte til Gården, og der påtage sig yderligere ansvar for dagligdagen og afprøve endnu mere selvstændighed, før opholdet kan afsluttes med et udslusningsforløb og overgangsstøtte/efterværn. ​

Det varierer en del, hvor langt et typisk ophold på Værkstedsskolen er, men gennemsnittet er godt 3 år.

​På alle boformerne bor de unge på egne værelser, i bofællesskaber med fælles bad/toilet og alle nødvendige hvidevarefaciliteter, opholds- og spisestuer m.m. De unge har stor indflydelse på, hvordan værelserne og fællesrum/husene indrettes, så de mest hjemlige rammer opstår; f.eks. kan husene udsmykkes med egne værker, brugskunst og malerier etc., produceret på vores værksteder.

Kontakt Værkstedsskolen og hør mere om vores døgninstitution

Er I forældre eller pårørende til et ungt menneske med behov for særlig støtte, og kunne I tænke jer at høre mere om, hvordan en fremtid på Værkstedsskolen kunne blive gavnlig for dem? 

Så er I naturligvis velkomne til at kontakte os og høre mere. Vi besvarer hjertens gerne alle jeres spørgsmål, ligesom I er velkomne til at komme forbi og se skolen, før I beslutter jer for at vælge vores opholdssted.​

Kontakt os på tlf.; 75 86 54 05 

Eller på mail.: info@vaerkstedsskolen.dk